Kies een taal

Grijs en zwart watersystemen - Kampen Industrial Care
PP-FR leidingsysteem

Grijs en zwart watersystemen

Grijs water is een verzamelnaam voor licht verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke handelingen. De naam "grijs water" slaat op de kleur die dit water na verloop van tijd krijgt door de zeepresten die dit water bevat. Ook wordt de term grijs water gebruikt als overkoepelende term voor allerlei systemen om afvalwater te hergebruiken. Onder grijs water valt afvalwater dat afkomstig is uit bijvoorbeeld douche, wasmachine en keuken. Water afkomstig van een toilet (zwart water) of hemelwater behoren niet tot grijs water.

Aan boord van schepen is hiervoor in de loop van de jaren veelal staalvarianten voor gebruikt. Wij kunnen bestaande (gecorrodeerde) systemen vervangen door kunststof systemen zoals PVC, HDPE, en PP-FR. Ook in nieuwbouw van schepen is het  zinvol om over te gaan naar kunststof varianten in verband met een langere levensduur en lager gewicht.